முனைவர்.ஆ.சாஜிதா பேகம், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, நவரசம் கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி, அறச்சலூர் மாவட்டம்.

பேரா. முனைவர். வெ.இராமன் முதன்மையர், இரத்தினம் கலை அறிவியல் கல்லூரி, ஈச்சனாரி, கோவை – 641 021 மின்னஞ்சல்: raman600@gmail.com

முனைவர். மா.முத்துவிஜயலட்சுமி& எம்.ஏ., எம்.ஏ.> பி.எட்.& எம்.ஃபில்.> பிஎச்.டி.,
உதவிப்பேராசிரியை, தமிழ் முதுகலை மற்றும் உயராய்வு மையம், அருள்மிகு பழனியாண்டவர் மகளிர் கலைக்கல்லூரி, பழனி.

முனைவர்; க.மகேசுவரி, அருள்மிகு பழனியாண்டவர் மகளிர் கலைக்கல்லூரி,  பழனி.

அ.அருணகிரிவேலவன், ஆராய்ச்சி மாணவர் ஆய்வியல் நிறைஞர்,
அ.வ.அ கல்லூரி (தன்னாட்சி), மயிலாடுதுறை.